Pondelok 08.10.2018 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Leonardium Prešov)

1:25

Fundamenty (8. prikázanie - Previnenia proti pravde)

2:25

Štiavnické metamorfózy

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner SJ)

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Uľanka)

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Nielen z chleba žije človek)

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Blahoslavenstvá)

11:00

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie (Návrat márnotratného syna)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita: On je živý (2)

14:25

Štiavnické metamorfózy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Milión detí sa modlí ruženec)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Nielen z chleba žije človek)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Tri Terézie z Karmelu)

22:00

Viera v Rusku: Svätý Serafim

22:30

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

22:45

Hudobné pódium (Poetica musica)

23:20

Skopje: Deň vďakyvzdania

23:45

Z prameňa