Utorok 09.10.2018 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Jeden na jedného (Dôsledky a opatrenia v prípadoch sexuálneho zneužívania)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ a Salome)

8:55

Fundamenty (8. prikázanie - Previnenia proti pravde)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Štiavnické metamorfózy

11:00

Doma je doma (Milión detí sa modlí ruženec)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Svätý Serafim

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (Poriadok ako cesta k svätosti?)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc (Ján Krstiteľ a Salome)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:15

RomaSlovak - Vysokoškoláčky

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

23:45

Z prameňa