Piatok 10.07.2020 - TV Lux

0:10

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi - 1. prikázanie)

1:20

Večerná univerzita (7)

2:20

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Starý zákon (Terachov syn)

8:55

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

9:15

Slovo v obraze / Svätí Cyril a Metod

9:25

Viera do vrecka (Prečo misie?)

9:40

Kulmenie (Námestie sv. Petra)

10:00

Klenotnica (Dialóg s Božou prozreteľnosťou)

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

10:55

Doma je doma (Na bicykli za život)

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

13:55

Quo vadis (Za oponou)

14:25

Jeden na jedného (Pedofília a overtonovo okno)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

17:00

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

17:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

17:30

Moja misia - magazín

18:35

Starý zákon (Terachov syn)

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Nová kvalita života

20:15

Prečo, otče? (PREČO MÁ CIRKEV MAJETKY?)

20:30

Hildegarda z Bingenu - Božie svetlo

21:30

Na tónoch vďačnosti

22:00

LUXáreň

22:30

Putovanie po Svätej zemi (2)

23:00

Katechéza

23:15

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa