Piatok 10.08.2018 - TV Lux

0:10

Prečo sľuby? / NA 5 MIN: S NAMI

0:25

Doma je doma (Doma s deťmi - Vzkriesene syna Naimskej vdovy)

1:20

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

1:35

Medzi nebom a zemou (Pavol Hammel)

2:20

Hrady srdca Európy (2)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Nová kvalita života

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Moja misia magazín (Honduras)

10:00

Bosý karmelitán / NA 5 MIN: S NAMI

10:10

Z prameňa

10:25

Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Biskupský chlebíček s Markom Forgáčom)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Fundamenty (Piate prikázanie - hodnota ľudského života)

14:00

Večerná univerzita (Záznam prednášok v Badíne na tému: Fatima)

14:40

Rehoľná abeceda (Zamknutí v čase)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (otec Michal Zamkovský: Sme povolaní k svätosti)

16:25

V škole Ducha (otec Mariána Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

16:55

Godzone magazín

17:30

Doma je doma (Odvážny rok - O2H uveriť)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Dedičstvo otcov - Katarínka I.

21:00

Svedectvo

21:05

Chvály (Chválový tím Martindom)

21:45

Svedectvo

21:55

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

22:25

vKontexte (autor: Juraj Vittek, téma: Fenomén modlitby v jazykoch a padnutia)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:15

Bez hraníc: Chudoba v Nemecku

23:45

Z prameňa