Nedeľa 10.11.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Chvály

1:20

Evanjelium podľa Giotta

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín (Azerbajdžan)

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (06/12) / O starostlivosti

8:25

Kulmenie (Pali Danko: Jana z Arcu v divadle)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Nová kvalita života (197)

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Eucharistické zázraky

10:30

Svätá omša z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kristus v internátoch, alebo život v univerzitných pastoračných centrách)

14:25

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

14:40

Prečo, otče? (LIBERÁL VS. KONZERVATÍVEC)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Apokalypsa / Biblia

18:15

Kulmenie (Pali Danko: Jana z Arcu v divadle)

18:35

Klbko a rodina (06/12) / O starostlivosti

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Biatlon duše)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Evanjelium podľa Giotta

22:45

Jeden na jedného (Politka a morálka)

23:00

Večerná univerzita

23:40

Láska a rodičovstvo (Láskyplné odovzdanie)