Sobota 11.05.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza

2:25

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

8:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR)

8:55

Univerzita tretieho veku / Islam

9:45

Páter Zamkovský

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Hrdina Lásky

11:00

Moja misia - magazín

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

15:50

Na ceste s Máriou

18:00

Svätý Anton z Padovy: Milosť a oheň

19:00

EkoKlbko (O pokladoch zeme)

19:25

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo a ctihodný Peppone (3/5)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom (Helena Jurčišinová, Chicago, Illinois)