Nedeľa 11.08.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Božia milosť)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (19. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Modlíme sa s Pannou Máriou)

4:00

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (8)

8:20

Iba škola (Cirkevná stredná odborná škola sv. Jozafáta)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

Dedičstvo otcov - Katarínka II.

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Nimnice

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Choroba ako uzdravenie)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

16:10

Kulmenie

16:40

Dávid / Biblia (1)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (8)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Treba sa spovedať kňazovi?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Svet filmu)

21:45

Viera v Rusku: Kornejevová, príbeh nádeje a lásky

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Horoskopy, astrológia a kresťanská viera)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky