Nedeľa 11.11.2018 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Všetci svätí)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (32. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Panna Mária, Boží dar pre nás)

4:00

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského z Levoče)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O starostlivosti)

8:20

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského z Levoče)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Biskupská synoda o mladých)

14:20

VneMY (Ohlušujúce ticho)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (Peter Gombita: O vzťahoch)

16:40

Život za život

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O starostlivosti)

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Čo s konfliktom)

21:00

Medzi nebom a zemou (Zuzana Hanusová)

21:45

Rumunsko - Smerom k slnku

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Intercommunio)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky