Sobota 12.01.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Starý zákon)

1:20

Medzi nebom a zemou (John George Ambartu SVD)

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - o liturgii (2)

8:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Ľudská bieda a Božia neha)

8:55

Večerná univerzita

9:30

Argentína - história a súčasnosť

9:35

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

10:00

Krátke správy

10:30

Slúžiť

11:00

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Otec Jules Chevalier: Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18:35

Klbko - o liturgii (2)

18:55

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York)