Nedeľa 12.05.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Lámačské chvály)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (4. veľkonočná nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský CSsR)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O rastlinách)

8:20

Runiverz

8:35

LUXáreň

9:15

Svätá omša z Vatikánu

11:35

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Slovenský Homér a jeho spolupútnik)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze - Otče náš

16:10

Spolu

16:40

Don Camillo a ctihodný Peppone (3/5)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

EkoKlbko (O rastlinách)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

21:00

Medzi nebom a zemou (Denisa Zlevská, psychologička)

21:45

Hrdina Lásky

22:15

Nová kvalita života (Moje ovce počúvajú môj hlas)

22:30

Ruženec z Fatimy

23:30

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Sedem sviatostí - výmysel Cirkvi?)