Pondelok 13.07.2020 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Na bicykli za život)

1:25

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Túžba vlastniť iného)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Povolanie k svätosti)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (8)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Dobrá Niva)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon (Abrahámova cesta)

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Biatlon duše)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza / Blahoslavenstvá - úvod

10:55

Moja misia - magazín

12:00

Anjel Pána

12:35

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

13:08

Kulmenie (Obelisk, ktorý pamätá smrť prvého pápeža)

13:30

Eucharistické zázraky

13:55

Večerná univerzita / Celé Písmo je Bohom vnuknuté (2Tim 3,16)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Mons. Stanislav Zvolenský: Chamtivosť a závisť)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Ako masmédiá ovplyvňujú kultúru)

18:35

Starý zákon (Abrahámova cesta)

19:05

Ruženec z Fatimy

20:05

Slovo v obraze / Svätý Benedikt

20:15

A teraz čo? (NUDÍM SA NA OMŠI...)

20:30

V Samárii pri studni (Ako sa modliť)

22:00

Putovanie po Svätej zemi (2)

22:30

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

23:00

Viera do vrecka (Prečo misie?)

23:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Vatikán - od mýtov k skutočnosti)

23:45

Z prameňa