Sobota 13.10.2018 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, moc a morálka)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

2:05

Katechéza (Blahoslavenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O zvestovaní)

8:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

8:55

Večerná univerzita: On je živý (2)

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Viera v Rusku: Svätý Serafim

11:00

Misie - Až na kraj sveta s jezuitmi

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána (5)

16:30

Slovo Božie...podľa Jána (6)

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Svätý František z Assisi - Najchudobnejší z chudobných

18:35

Klbko a rodina (O zvestovaní)

19:00

Ruženec z Fatimy

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (2/2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY (OKOM ZA OKO)

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Cynthia Maleski, Cleveland, Ohio)