Nedeľa 13.12.2015 - TV Lux

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

1:55

Chvály (F6)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Lk 3, 10 - 18)

4:30

Ruženec

5:10

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Správy zo Svätej zeme

8:30

Vo svetle pravdy

8:50

Biblické príbehy

8:55

LUXáreň

9:30

Svätý rok Milosrdenstva, svätá omša

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Rok zasväteného života: Sestra Ružena - Vernosť

11:45

Rok zasväteného života: Sestra Mária - Pravdivosť

12:00

Anjel Pána

12:20

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Spiritualita relikvií a púte k ostatkom svätých)

14:15

vKontexte (Emócie, city - pomáhajú alebo ohlupujú?)

14:40

Môj názor (hosť: arcibiskup Bernard Bober, téma: Katechéza na školách a vo farnostiach a Katolícka univerzita)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Akatist požehnania rodín

16:35

Vo svetle pravdy

18:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Tomáš)

18:50

Biblické príbehy

19:00

Ruženec z Lúrd

19:30

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá XII.)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (hosť: Ján Buc, téma: Boh bohatý na milosrdenstvo)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:40

Moja misia – Mátuška (Kazachstan)

22:10

Godzone magazín

22:40

Hudobné pódium (Verím Pane 2015)

23:20

Večerná univerzita