Štvrtok 14.01.2021 - TV Lux

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

1:10

Svedectvo

1:15

GOJDIČ Láska nadovšetko

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Prichádza v záplatách, no svet ho pooblieka)

4:30

Ruženec (Bolestný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Ruženec svetla)

8:10

Boh k tebe hovorí (Stretol Krista a zmenil sa)

8:15

Svedectvo

8:25

Svätý František (S pannou chudoby)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Quo vadis (Tancujúca sestra)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

10:55

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Slávnostný ruženec)

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Morálnosť očkovania)

14:05

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Egypt - Misia láska

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

17:30

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

18:30

Svätá omša

19:00

Svätý František (S pannou chudoby)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Jeden na jedného (Morálnosť očkovania)

21:05

Katolícka Austrália (1/5)

21:35

Hudobné pódium

22:20

Katechéza

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

23:15

Nikaragua - biskup David

23:45

Z prameňa