Nedeľa 14.07.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Stvorenie)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (15. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

4:00

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (4)

8:20

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX.

10:50

Slovo Božie...podľa Jána (9)

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Celibát v Katolíckej cirkvi)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

16:10

Kulmenie (Včielka Maja)

16:40

Vojna vo Vendée

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (4)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Piatok a pôst)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Zažiariť!)

21:45

Viera v Rusku: Boris Rauschenbach, na radosť nemám dôvod

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Je Panna Mária Spoluvykupiteľkou?)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky