Nedeľa 14.10.2018 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (28. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (doc.ThLic. Miloš Lichner SJ: Spoločne s Pannou Máriou)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko a rodina (O rodine)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:45

Slovo Božie...podľa Jána (5)

10:15

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Tri Terézie z Karmelu)

14:20

VneMY (OKOM ZA OKO)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Božia milosť)

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O úlohe otca)

16:40

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch (2/2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko a rodina (O rodine)

19:05

Katechéza (Blahoslavenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Počúvaj ma, miláčik)

21:00

Medzi nebom a zemou (Páter Leonardo)

21:45

Viera v Rusku: Svätý Serafim

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Mýtický Ježiš)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky