Pondelok 15.04.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Úcta k sv. Rite - požehnanie aj pre augustiniánov)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a Európska únia)

2:25

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý bol pokrstený v Jordáne)

3:50

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

4:00

Viera do vrecka (Vyhorenie)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Pčoliné)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Noc baránka)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY: Prehmaty a dotyky

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Pavol Hudák, SVD, katolícky kňaz, verbista)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Hnev, mierumilovnosť, 6. dračia hlava)

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku / Islam

14:10

Obrazy krížovej cesty

14:25

Krížové výpravy (2/4) Križiacke panstvá

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ty si môj milovaný Syn)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (1. sväté prijímanie - dôležitý moment v živote dieťaťa)

18:35

Starý zákon (Noc baránka)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Nebudeš mať iných bohov)

20:30

V Samárii pri studni (Odpustenie ako cesta)

22:00

Veľký týždeň v Ríme

22:30

Slovo v obraze (Ukrižovanie)

22:45

Poltónklub (Pavel Helan)

23:45

Z prameňa