Sobota 15.06.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Prosby v modlitbe Otče náš)

1:20

Medzi nebom a zemou (Michal Hospodár, gréckokatolícky kňaz)

2:05

Katechéza

2:15

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

2:25

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Najsvätejšej Trojice)

3:50

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

EkoKlbko (O striedmosti)

8:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

8:55

Univerzita tretieho veku

9:40

Osobnosti / Vladimír Maslák

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Legenda o svätom Juliovi

11:00

Podať pomocnú ruku

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

LUXáreň

16:30

Svätá omša z Prešova

18:00

Svätá Terézia z Ávily - svätica priateľstva

18:55

EkoKlbko (O striedmosti)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Kráľ Dávid

22:20

VneMY / Vydržať až do konca

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Daniela Grisak, Sterling Heights, Michigan)