Nedeľa 15.11.2015 - TV Lux

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Vznik prvej totality)

1:55

Chvály (F6)

2:35

Spravodajský súhrn

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Lectio divina

4:00

Effeta (Mk 13, 24 - 32)

4:30

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Správy zo Svätej zeme

8:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Ján)

8:50

Biblické príbehy

8:55

LUXáreň

9:30

Svätá omša z Trnavy ("My sme opustili všetko a išli sme za tebou")

12:00

Anjel Pána

12:30

V Samárii pri studni (Vznik prvej totality)

13:50

Effeta (Mk 13, 24 - 32)

14:15

vKontexte (Konzervatívci vs. progresisti v Cirkvi)

14:40

Peter medzi nami (téma: Cyklus katechéz O rodine: Poslanie rodiny ako miesta zrodu ľudského života)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (11)

16:35

Dvere z olova

17:30

Klbko a 12 apoštolov (apoštol Ján)

18:00

Trnavská novéna ("Buďte milosrdní, ako je milosrdní váš Otec... ")

19:30

Môj názor (Téma: Predstavenie nového biskupa Tencera na Islande)

19:45

Katechéza (autor: František Trstenský, téma: Podobenstvá VIII.)

20:00

Spravodajský súhrn

20:25

Duchovná poradňa (Ján Buc, téma: Falošné predstavy Boha)

20:55

Medzi nebom a zemou

21:40

Irak – zem svätých a mučeníkov

22:10

Godzone magazín

22:40

Hudobné pódium (Hanka Servická - Jubilejný koncert, 4. časť)

23:20

Večerná univerzita