Nedeľa 16.06.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Duch Svätý v nás)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Najsvätejšet Trojice)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Svet v opozícií voči Bohu)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (4)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O starobe)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:15

Živý vstup

10:30

Svätá omša za účasti poľovníkov

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ako sa nestať obeťou špekulantov?)

14:20

VneMY (Vydržať až do konca)

15:00

Vysviacka kňazov v Bratislave

17:00

Kráľ Dávid

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Duchovný život rozvedených)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Legenda o svätom Juliovi

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kultúry dnes - partneri alebo rivali?)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky