Nedeľa 17.03.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (F6)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (2. pôstna nedeľa)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása Boha plynúca z modlitby Otče náš)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života: Premenenie Pána

9:50

Spravodajský súhrn

10:15

Viera do vrecka (Zneužívanie)

10:30

Svätá liturgia z Košíc

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

14:20

VneMY (ŽÍZNIM PO TEBE)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Krížová cesta

16:00

Slovo v obraze

16:10

Spolu (Závisť, dobroprajnosť, 4. dračia hlava)

16:35

Klinec po hlavičke (o. Marián Kuffa: O vstupe do politiky)

16:40

Matka Tereza - Pero v Božej ruke

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o sviatostiach

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Rodičia a svokrovci)

21:00

Medzi nebom a zemou (prof. Michal Zeman)

21:45

Zambijský Bambo

22:15

Nová kvalita života: Premenenie Pána

22:35

vKontexte (Jozef Kováčik: Vystupovanie klerikov v médiách)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky