Štvrtok 17.09.2020 - TV Lux

0:03

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Nevytesňujme smrť)

1:10

Svedectvo

1:15

Matka Sedembolestná

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén modlitby v jazykoch)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Eco challenge/Eko výzva)

4:22

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:00

Biblia (3)

7:00

Svätá omša

7:37

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Boh k tebe hovorí

8:15

Svedectvo

8:25

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš učí zákonníkov)

9:00

Na tónoch vďačnosti

9:30

Quo vadis (Ako orol)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Magnifikat, ako ho (ne)poznáme)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Fenomén modlitby v jazykoch)

10:55

Doma je doma (Rok Mikuláša Lexmanna OP)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Odluka Cirkvi od štátu)

14:03

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (25. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze / Povýšenie Kríža

16:45

Zabudnuté poklady

17:00

Povolanie laik (Modlitby matiek)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

17:30

Doma je doma (O lektoroch a žalmistoch)

18:30

Z prameňa

18:45

Ruženec / Radostný ruženec.

19:20

Kráľovstvo bez hraníc (Ježiš učí zákonníkov)

20:00

Krátke správy

20:10

Týždeň s ... (Farnosť Ohradzany)

20:20

Adorácia

21:05

Kráľovná neba na hore Butkov

21:35

Poltónklub (Dominika Gurbaľová)

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (Kresťan a horoskop)

23:15

Inkvizícia (3/4) / Rímska inkvizícia

23:45

Z prameňa