Nedeľa 18.02.2018 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

Poltónklub (Hrozen)

1:20

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Spolupráca kresťanov v politike)

2:30

vKontexte (Feminizmus, Cirkev a dôstojnosť ženy)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Spojení oceánom

3:50

Kulmenie (Via dolorosa)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Večera u Slováka

8:55

LUXáreň

9:25

Viera do vrecka (Prečo sa mám postiť?)

10:00

Svätá omša z Prešova

11:15

Nová kvalita života

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Fašiangy sa končia, začína pôstne obdobie)

14:25

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Anjel púšte)

15:30

Krížová cesta

16:00

Viera v Rusku: Patriarcha Tichon

16:30

Klinec po hlavičke (Peter Gombita: O nesprávnom posudzovaní)

16:40

Lurdy (2)

18:15

Runiverz

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Katechéza - Podobenstvá

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (o. Michal Zamkovský CSsR: Čo s pokušením?)

21:00

Quo vadis s Maxom Kašparů

21:45

Kulmenie (Via dolorosa)

22:05

Večerná univerzita (Ulf Ekman)

23:05

Poltónklub (Hrozen)