Pondelok 18.03.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Spolky striezlivosti)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a verejná mienka)

2:25

Istanbulský dohovor

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Krása Boha plynúca z modlitby Otče náš)

3:50

Slovo v obraze (Blahoslavenstvá)

4:00

Viera do vrecka (Zneužívanie)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Bardejov-Vinbarg/Gr. kat. PO)

7:45

Ruženec

8:20

Svätý František (Vianoce v Greccio)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY: Prehmaty a dotyky

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Jozef Magda, projektový manažér Dobrej noviny)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu (Závisť, dobroprajnosť, 4. dračia hlava)

13:10

Runiverz

13:30

Večerná univerzita (Milosrdenstvo v Novom zákone)

14:10

Stojí to za to! (Miroslava a Peter Valáškovci 2)

14:25

Istanbulský dohovor

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB: Skrášliť chvíľu, v ktorej som)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Rok modlitieb za duchovné povolania)

18:35

Svätý František (Vianoce v Greccio)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Rodia sa ľudia dobrí?)

20:30

V Samárii pri studni (Deň počatého dieťaťa)

22:00

Jedna Zambia, jeden národ

22:30

Slovo v obraze

22:45

Poltónklub (PiarMusic)

23:45

Z prameňa