Nedeľa 18.08.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

1:10

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:00

Slovo v obraze (Nanebovzatie Panny Márie)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (20. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Za Kristom spolu s Božou matkou Máriou)

4:00

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (9)

8:20

Iba škola (CZŠ s MŠ Dobrého pastiera Žilina - Solinky)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša zo Serede - Čepeň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Pokles kňazských povolaní)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

16:10

Spolu

16:40

Dávid / Biblia (2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (9)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa ( prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

21:45

Viera v Rusku: Leonid Fedorov - Hranica medzi pravdou a temnotou

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky