Piatok 18.10.2019 - TV Lux

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Desatoro s deťmi)

1:20

Večerná univerzita (Medzinárodný kongres o nádeji)

2:00

Láska a rodičovstvo (Zodpovedné otcovstvo)

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo Božie...podľa Jána (7)

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

9:00

Milión detí sa modlí ruženec

9:45

Gréckokatolícky magazín

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Poslanie ženy)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

13:55

Quo vadis (Za oponou)

14:25

Jeden na jedného (Zmena modlitby Otče náš)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života (194)

16:25

Vzťahy: Priesečníky viery

16:55

Prehľad katolíckych periodík

17:00

Kulmenie: Chesterton

17:15

A teraz čo? (OHOVÁRAM, OHOVÁRAŠ, OHOVÁRAME)

17:30

Moja misia - magazín (Páter Juraj Vojenčiak)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Indonézia – Páter Stef

21:30

Z javora

22:00

LUXáreň

22:30

Svätá zem - chrám nádeje

23:00

Katechéza / Blahoslavenstvá

23:15

Večera u Slováka (29. nedeľa v Cezročnom období)

23:45

Z prameňa