Nedeľa 19.01.2020 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Taizé

1:10

Svedectvo

1:20

Kríž či meč?

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (4)

8:25

Slovo v obraze (Evanjelisti)

8:40

Gréckokatolícky magazín

9:00

LUXáreň

9:30

Svätá omša z Bratislavy

10:50

Serra: Stále vpred, nikdy späť (5/5) / Duše ohňa

11:15

Eucharistické zázraky

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

V Samárii pri studni (Rok Božieho slova je výzva pre Slovensko)

14:00

fa -TAL

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Z javora

16:40

Návrat Don Camilla (2/5)

18:35

Klbko - o sviatostiach (4)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Quo vadis (Vykvitni v pravde)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Kríž či meč?

22:45

Jeden na jedného (Žijeme v bezpečnom svete?)

23:00

Večerná univerzita