Nedeľa 20.01.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze / Eucharistia

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Starý zákon)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (4)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Správy z Panamy

10:40

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

11:00

Svätá omša z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

14:20

VneMY (Žíznim po tebe)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Peter Gombita: O manželstve)

16:40

G. Moscati - Doktor pre chudobných (1/2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o liturgii (4)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

Správy z Panamy

20:40

Na ceste v rodine: Ľúbiš ma?

21:10

Medzi nebom a zemou

21:50

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky