Utorok 20.08.2019 - TV Lux

0:10

Rehoľná abeceda - Páter Pavol Hudák

0:25

Doma je doma (Prorocká ekonomika)

1:25

Chvály (Dominika Gurbaľová)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

4:00

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (32)

8:55

Fundamenty (Formy modlitby)

10:00

Rehoľná abeceda - Páter Pavol Hudák

10:10

Z prameňa

10:30

Z nás jeden, jeden z nás

11:00

Doma je doma (U susedov, u Jakubčiat)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Hriech obžerstva a ako správne chápať zásadu: Nenáviď hriech, ale miluj hriešnika.)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Viera v Rusku: Návrat, španielske deti v ZSSR

16:35

Dómska koruna

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (32)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Panna Mária, Boží dar pre nás )

23:00

Medzi nebom a zemou (Dagmar Babčanová)

23:45

Z prameňa