Nedeľa 21.07.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

1:10

Chvály (Spoločenstvo Calvary)

2:00

Slovo v obraze (Svätý Benedikt)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (16. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda)

4:00

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (5)

8:20

Iba škola (Gymnázium sv. Andreja v Ružomberku)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života (181)

10:00

Slovo Božie... Podľa Jána (10)

10:30

Svätá omša z Košíc

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Ochrana a pomoc obetiam násilia)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Svätá Mária Magdaléna)

16:10

Spolu

16:40

Truman Show

18:45

Klbko - Svätá omša (5)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (prof. František Trstenský: Príprava na sv. spoveď)

21:00

Medzi nebom a zemou (Prof. Michal Zeman)

21:45

Viera v Rusku: Buď vôľa tvoja

22:15

Nová kvalita života (181)

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Štyria jazdci nového ateizmu)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky