Sobota 22.02.2020 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:20

Druhý vatikánsky koncil (3/3) / Na cestách človeka

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Povolanie laik: Božia vôľa

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - Svätá omša (1)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (Sústredená modlitba)

9:25

Slovo - miesto stretnutia

9:45

Láska a rodičovstvo (2) / Manželská láska

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (KŇAZSKÉ SVÄTENIE ŽIEN)

11:00

Mendel - otec genetiky

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Z javora (Kroje)

13:30

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Manhattanu, štát New York

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Ján Pavol II.

18:35

Klbko - Svätá omša (1)

18:55

Prehľad katolíckych periodík

19:00

fa -TAL

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Pavol VI. - Pápež v búrlivých časoch

22:05

Nová kvalita života

22:15

Kulmenie (Krátkometrážne filmy)

22:30

Na území Boha

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (7. nedeľa v Cezročnom období)