Pondelok 22.04.2019 - TV Lux

0:10

Sviatočný príhovor

0:20

VOJTAŠŠÁK

1:25

Fundamenty (Život modlitby)

2:25

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Michal Zamkovský CSsR: Ježiš, ktorý nech je Svetlom nášho života)

3:50

Slovo v obraze (Zmŕtvychvstanie)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Gemerská Ves a Držkovce)

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Debora a Gideon)

8:45

Brat František (Si jedinečný)

9:25

Fara v meste (1)

10:00

Sviatočný príhovor

10:10

Nová kvalita života (Učeníci pri Pánovom hrobe)

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

CENACOLO: Náš dom

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie: Cesty kríža

13:10

Iba škola

13:30

CENACOLO: 3. časť. Exovci

14:10

Irak - pomoc Bratislavskej arcidiecézy

14:25

Krížové výpravy (3/4) - Kresťanstvo odpovedá

15:00

Cesta slávy

15:30

Brat František (Si jedinečný)

16:00

Veľká Noc s Bonifácom

17:00

Fara v meste (2)

17:30

Brat Slnko, sestra Luna

19:25

Starý zákon (Debora a Gideon)

19:45

Koraland (2/7) Výlet

20:05

Apoštol

22:10

Srdce Slovákov v Ríme

22:30

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

22:45

Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi /1)

23:45

Z prameňa