Štvrtok 22.08.2019 - TV Lux

0:10

Rehoľná abeceda / Jozef Bartkovjak

0:25

Doma je doma (Minimalizmus a kresťanstvo)

1:20

V Samárii pri studni (Relikvie ako ukazovateľ cesty?)

2:40

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis – antivírus pre deti (34)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (Miloš Lichner SJ: Trest smrti)

10:00

Rehoľná abeceda / Jozef Bartkovjak

10:10

Z prameňa

10:30

Dómska koruna

10:50

PragerU (Hon na chlapcov)

11:00

Doma je doma (Čo patrí do kostola a čo nie?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:30

Taizé

14:20

Jeden na jedného (Lož na internete)

14:50

Slovo v obraze (Uzdravenie ochrnutého)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (21. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Iba škola (CZŠ Jána Krstiteľa Partizánske)

16:45

Kulmenie

17:00

PragerU (Hon na chlapcov)

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Jubileum mučeníckej smrti Košických mučeníkov)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti (34)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Klenotnica / Dialóg s Božou prozreteľnosťou

20:20

Chvály (Dominika Gurbaľová)

21:10

Poltónklub (Peter Milenky band)

22:10

Jeden na jedného (Lož na internete)

22:25

Tanzania – Sme statoční

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa