Pondelok 23.12.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Betlehemské svetlo)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: A tí deviati sú kde?)

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky (Rím, Taliansko, 6.-7. storočie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Koncilový dokument o Cirkvi)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s... (Farnosť Nižná Myšľa)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Starý zákon

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Dotknúť sa rán / Rwanda)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Serra: Stále vpred, nikdy späť (2/5) / Záhadná vinica

13:30

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:35

Povolanie laik / Kamaráti

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Nikto ťa neodsúdil?)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Putovanie za hviezdou)

18:35

Starý zákon

19:05

Z prameňa

19:25

Svätá rodina hľadá príbytok (9/9)

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (PREČO, AK JE BOH DOBRÝ, DOPUSTÍ AJ ZLO?)

20:30

V Samárii pri studni (Božia vôľa v mojom živote)

22:00

Adopcia srdca

22:30

Vladyka Milan

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Idey a strata kontaktu s realitou)

23:45

Z prameňa