Streda 24.04.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Pascha, z utrpenia k životu

1:20

Hudobné pódium (Akatist k blaženému Teodorovi Romžovi /1)

2:00

Sprevádzanie k naplneniu

2:25

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

8:55

Fara v meste (3)

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie: Cesty kríža

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Klbkova rodina)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Vaticano

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Krížové výpravy (4/4) - Zlyhania a úspechy

17:00

EkoKlbko (O ohni)

17:30

Doma je doma (Jar za dverami)

18:35

Starý zákon (Samuel a kráľ Izraela)

18:55

Koraland (4/7) Zápas

19:05

Z prameňa

19:25

Fara v meste (4)

20:05

Krátke správy

20:30

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a prenasledovanie)

21:30

Jeden na jedného (Útoky na veriacich)

21:45

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (F6)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa

23:45

Z prameňa