Utorok 25.06.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Eucharistia)

4:00

Jeden na jedného (Krádež a rešpektovanie vlastníctva)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Malí poslovia (2/13) Divá voda

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan, elektronizácia a internet)

10:00

Krátke správy

10:10

Fatimské posolstvo (8)

11:00

Doma je doma (Orodovníci v beznádejných situáciách...)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Cyrilometodské dni v Terchovej

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Patria deti do galérie? )

18:35

Malí poslovia (2/13) Divá voda

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Alica Jorgenson, Cranbury, New Jersey)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Pôst)

23:00

Medzi nebom a zemou (Dorota Pospíšilová, šľachtiteľka viniča)

23:45

Z prameňa