Nedeľa 28.04.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (F6)

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze - Zmŕtvychvstanie

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Nedeľa Božieho milosrdenstva)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský CSsR)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

EkoKlbko (O živom a neživom)

8:20

Fara v meste (7)

8:55

LUXáreň

9:25

Gréckokatolícky magazín

9:40

Viera do vrecka (Ako odpustiť?)

9:55

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Košíc

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Cesta slávy

12:55

V Samárii pri studni (Starý a nový človek)

14:20

VneMY (A potom pot...)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:50

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

16:00

Slovo v obraze - Sv. Mária Magdaléna

16:10

Spolu (Hnev, mierumilosvnosť, 6. dračia hlava)

16:40

Don Camillo (1/5)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

EkoKlbko (O živom a neživom)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Na ceste v rodine (Rodina a peniaze)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Srdce Slovákov v Ríme

22:15

Nová kvalita života (Neveriaci Tomáš)

22:35

vKontexte (Martin Kramara: Pápež píše mladým: Kristus žije!)

23:05

Quo vadis (Donie Sequeira SVD)

23:45

Eucharistické zázraky