Utorok 28.05.2019 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:25

Moja misia - magazín

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Nanebovstúpenie Pána)

4:00

Jeden na jedného (Prípad Lambert a eutanázia)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Iesodo (Odpustiť a zabudnúť)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Kresťan a spravodlivosť)

10:00

Krátke správy

10:10

Fatimské posolstvo (Tretie zjavenie Panny Márie)

11:00

Doma je doma (Rodinná výchova)

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Čistota a plodnosť)

13:25

Quo vadis (dp. Anton Ziolkovský)

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Bosco Boys z Nairobi

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma (Manželstvo: opraviť alebo vyhodiť?)

18:35

Iesodo (Odpustiť a zabudnúť)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Prednostná voľba svätých)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Marcus Gurega, Queens, New York City)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Úvod do prednáškového cyklu: Svet, v ktorom žijeme)

23:00

Medzi nebom a zemou (Róbert Letz, historik)

23:45

Z prameňa