Nedeľa 28.07.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

1:10

Taizé

2:00

Slovo v obraze (Sv. Mária Magdaléna)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (17. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Miloš Lichner: Spoločne s Pannou Máriou)

4:00

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (6)

8:20

Iba škola (Gymnázium sv. Františka Assiského v Levoči)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

Rumunsko - Smerom k slnku

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z kaplnky TV LUX

10:50

Slovo Božie...podľa Jána (11)

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Nádej pre bezdetných manželov)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Jakub)

16:10

Kulmenie

16:40

Jozef / Biblia (1)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (6)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Mladí katolíci v New Yorku)

21:45

Viera v Rusku: Butovo, zoznam z masového hrobu

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Prípad Galileo)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky