Pondelok 28.10.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Doma je doma (Svätojakubská cesta za chudobných)

1:25

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (1))

2:00

Z javora

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Koncilový dokument o liturgii)

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:38

Týždeň s ... (Farnosť Košice - Nad jazerom)

7:45

Ruženec / Radostný ruženec.

8:20

Kráľovstvo bez hraníc

8:55

Medzi nebom a zemou

9:40

Quo vadis (Farby Boha)

10:10

Z prameňa

10:40

Katechéza

11:00

Moja misia - magazín (Ženy na kopci - Venezuela)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo Božie...podľa Jána (9)

13:30

Iba škola (Cirkevná základná škola sv. Jána Bosca v Lučenci)

13:55

Večerná univerzita

14:35

Láska a rodičovstvo (Prirodzené metódy)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Marián Gavenda: Odpovede na otázky (2)

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Rytmus v živote)

18:35

Kráľovstvo bez hraníc

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Krátke správy

20:15

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN )

20:30

V Samárii pri studni (Klimatické zmeny)

22:00

India - kráčame vpred

22:30

Dotknúť sa rán

23:00

Viera do vrecka (Zaujímajú Boha naše peniaze?)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: John Henry Newman)

23:45

Z prameňa