Sobota 30.05.2020 - TV Lux

0:10

Krátke správy

0:20

Fundamenty (Bohatosť liturgickej reformy)

1:20

Vaticano

1:50

Prehľad katolíckych periodík

1:55

Godzone magazín

2:20

V škole Ducha (don Jozef Luscoň SDB: Svätá omša - Modlitba modlitieb)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

4:05

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia (6)

7:00

Svätá omša

7:35

Ruženec / Radostný ruženec.

8:05

Klbko

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita (1)

10:05

Krátke správy

10:15

Godzone magazín

10:45

Prečo, otče? (Môže byť viera prekážkou vo verejnom živote?)

11:00

Nie sme anjeli, len robíme ich prácu

12:00

Raduj sa, nebies Kráľovná

12:25

Loretánske litánie

12:45

Na ceste k Bohu: Päťdesiatnica - Zostúpenie Svätého Ducha

13:00

Z javora

13:30

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Ruženec so Svätým Otcom Františkom

18:30

Svätá omša

19:15

Klbko

19:35

Loretánske litánie

19:55

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Diana: Pre lásku k môjmu ľudu (1)

22:15

Kulmenie: Michelangelova kupola

22:30

Fatimské posolstvo (4)

23:20

Nová kvalita života

23:30

Večera u Slováka (Zoslanie Ducha Svätého)