Nedeľa 30.06.2019 - TV Lux

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze (Eucharistia)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (13. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Marián Gavenda: Pôst)

4:00

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia: Život Ježiša (3)

6:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - Svätá omša (2)

8:20

Iba škola (ZŠ s MŠ Antona Bernoláka v Martine)

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Svätá omša z Vysokej nad Uhom

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Exercície alebo servis duše)

14:20

VneMY (Vydržať až do konca)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Sv. Cyril a Metod)

16:10

Katechéza

16:40

Desať Božích prikázaní (2/2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - Svätá omša (2)

19:00

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Pokuta vo sviatosti zmierenia / Z horlivého veriaceho sektár?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie

21:45

Cyrilometodské dni v Terchovej

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Martin Kramara: Muža a ženu ich stvoril)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky