Pondelok 01.01.2018

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Vitaj, Jezuliatko

1:20

Chvály (Marana Tha)

2:05

Vianočný koncert Poddukelského Umeleckého Ľudového Súboru

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Guru alebo Ježiš

3:50

Nová kvalita života (Obetovanie Pána Ježiša v chráme)

4:05

Peter medzi nami (Kresťanská nádej - nádej sveta a nádej kríža)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:30

Godzone magazín

8:00

Večerná univerzita (P. Anselm Grün OSB)

9:05

Ako Iesodo prišiel na svet

9:35

Správy zo Svätej zeme

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vitaj Jezuliatko

14:00

Kulmenie (Tichá noc, svätá noc)

14:15

Hudobné pódium

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Bohorodička)

15:30

Zvony od Panny Márie

17:35

Splnený sen

19:05

Ruženec

19:35

Ako Iesodo prišiel na svet

20:05

Sviatočný príhovor

20:15

Medzinárodný ekumenický koncert 2017

21:30

Stopy v snehu

22:20

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Stretnutie s Bohom)

23:00

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

23:45

Katechéza - Blahoslavenstvá

Utorok 02.01.2018

0:05

Sviatočný príhovor

0:20

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

1:20

Večerná univerzita (P. Anselm Grün OSB)

2:20

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Stretnutie s Bohom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Godzone magazín

3:50

Katechéza - Blahoslavenstvá

4:05

Bod prístupný dobru

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Poltónklub

10:00

Sviatočný príhovor

10:10

Z prameňa

10:30

Tanzania – Sme statoční

11:00

Vitaj, Jezuliatko

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

13:40

Vatikánsky magazín

14:10

Správy zo Svätej zeme

14:35

Nová kvalita života (Obetovanie Pána Ježiša v chráme)

14:45

Týždeň s... (Svätý Anton)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večerná univerzita

16:40

Blahoslavený Zefiryn Giménez Malla

16:55

Slovo v obraze (Bohorodička)

17:05

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (Vianoce)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Naďa Oros,Strongsville, Ohio)

21:45

Inkvizícia (1/4) / Dejiny herézy

22:15

LUXáreň

22:55

Svedectvo

23:00

Chvály (Marana Tha)

23:40

Svedectvo

23:45

Z prameňa

Streda 03.01.2018

0:05

Krátke správy

0:20

Vitaj, Jezuliatko

1:20

Poltónklub

2:20

Vatikánsky magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Inkvizícia (1/4) / Dejiny herézy

3:50

Kulmenie (Tichá noc, svätá noc)

4:05

Osobnosti / Vladimír Maslák

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Správy zo Svätej zeme

9:15

Z prameňa

9:30

Slovo v obraze (Sedembolestná)

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Vianoce)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Tam ťa nájdem

14:25

Vatikánsky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Nová kvalita života (Obetovanie Pána Ježiša v chráme)

16:25

Spojení oceánom (Naďa Oros, Strongville, Ohio, USA)

17:00

Klbko (Svätá omša)

17:30

Doma je doma

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Vianočný koncert Bambino Luci

21:30

Hudobné pódium - Vianočný koncert

22:20

Viera do vrecka

22:40

Godzone magazín

23:15

LUXáreň

23:45

Z prameňa

Štvrtok 04.01.2018

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Vianoce)

1:20

Stopy v snehu

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Podobenstvo o kreditkách

3:50

Gréckokatolícky magazín

4:05

Viera do vrecka

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Viera do vrecka

9:10

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Gréckokatolícky magazín

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Stopy v snehu

14:05

Svedectvo

14:10

Chvály (Marana Tha)

14:50

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka

16:30

Kulmenie (Vianočné kulmenie)

17:00

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Christos raždajetsja!)

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Tam ťa nájdem

22:10

Guru alebo Ježiš

23:15

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Stretnutie s Bohom)

23:45

Z prameňa

Piatok 05.01.2018

0:05

Krátke správy

0:20

Doma je doma

1:20

Viera do vrecka

1:35

Bez hraníc: Keňa - Stavbár brat Karol

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka

3:50

Nová kvalita života

4:05

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

8:00

Ruženec

8:20

Starý zákon

8:55

Stopy v snehu

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

Spojení oceánom (Naďa Oros, Strongville, Ohio, USA)

11:00

Doma je doma (Christos raždajetsja!)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:50

Vianočný koncert Bambino Luci

14:10

Večerná univerzita

14:40

Blahoslavený Zefiryn Giménez Malla

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Guru alebo Ježiš

16:30

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Stretnutie s Bohom)

17:05

Vzťahy (Kráľovstvo čísel)

17:30

Vitaj, Jezuliatko

18:35

Starý zákon

19:05

Ruženec

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Podobenstvo o kreditkách

21:00

Svedectvo

21:05

Chvály

21:45

Svedectvo

21:55

Večera u Slováka

22:25

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

22:55

Gréckokatolícky magazín

23:15

Inkvizícia (1/4) / Dejiny herézy

23:45

Z prameňa

Sobota 06.01.2018

0:05

Spravodajský súhrn

0:30

Tam ťa nájdem

1:50

Večera u Slováka

2:20

Guru alebo Ježiš

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (autor: doc. ThLic. Miloš Lichner SJ: Stretnutie s Bohom)

3:50

Katechéza - Blahoslavenstvá

4:05

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:15

Nová kvalita života

8:25

Katechéza - Blahoslavenstvá

8:40

Osobnosti / Vladimír Maslák

8:55

Večerná univerzita

9:35

Blahoslavený Zefiryn Giménez Malla

9:50

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vianočný koncert - Kandráčovci

17:30

LUXáreň

18:00

Večera u Slováka

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:35

Kulmenie (Vianočné kulmenie)

20:00

Sviatočný príhovor

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Jozef / Biblia (1)

22:05

Vzťahy (Kráľovstvo čísel)

22:25

Hudobné pódium - Vianočný koncert

23:05

Vianočný koncert Bambino Luci

Nedeľa 07.01.2018

0:25

Spravodajský súhrn

0:45

Hudobné pódium

1:20

Pán Sliepka

1:40

Stopy v snehu

2:30

vKontexte (Juraj Vittek: Apokalyptické varovania)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vatikánsky magazín

3:50

Kulmenie (Vianočné kulmenie)

4:05

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko (Svätá omša)

8:25

Večera u Slováka

8:55

LUXáreň

9:30

Svätá omša zo Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne

11:00

Viera do vrecka

11:15

Nová kvalita života

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Tam ťa nájdem

14:25

Inkvizícia (1/4) / Dejiny herézy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Blahorečenie Titusa Zemana

16:30

Klinec po hlavičke (Peter Gombita: O pokoji a spravodlivosti)

16:40

Jozef / Biblia (1)

18:15

Osobnosti / Vladimír Maslák

18:35

Klbko (Svätá omša)

19:05

Ruženec

19:40

Katechéza - Blahoslavenstvá

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa

21:00

Quo vadis s Maxom Kašparů

21:45

Boží šramot a The Gospel Family - Trojkráľový koncert

23:45

Pán Sliepka