Pondelok 31.12.2018

0:10

Nová kvalita života

0:25

Doma je doma (Zo zákulisia filmu Niečo (na)viac)

1:25

Fundamenty (Povolanie k modlitbe)

2:25

Osobnosti

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo Turíc)

3:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Detvianska Huta)

7:45

Ruženec

8:20

Legenda o troch stromoch

8:55

LUXáreň

9:25

Fara (5)

9:55

Godzone magazín

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Pražské jezuliatko

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie

13:10

Runiverz

13:30

Univerzita tretieho veku (Židovsko-kresťanské štúdiá)

14:10

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

14:25

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec

16:00

Doma je doma (Neuveríte, čo sa mi stalo!)

17:00

Prvé vešpery a Te Deum z Vatikánu

18:35

Legenda o troch stromoch

19:00

Fara (6)

19:30

Krátke správy

19:45

Zvony od Panny Márie

21:50

Boží šramot - Trojkráľový koncert

23:20

Slovo v obraze (Evanjelisti)

23:30

Rok korunuješ, Pane, svojou dobrotou

Utorok 01.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Pražské jezuliatko

1:25

Chvály (Koinonia Ján Krstiteľ)

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

4:00

Kristus, Svetlo sveta

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Ruženec

7:50

Ježišove príbehy (Narodenie)

8:20

Osobnosti

9:00

Fara (6)

9:30

Duchovná poradňa

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Doma je doma (Neuveríte, čo sa mi stalo!)

14:00

Ježišove príbehy (Narodenie)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

16:00

Zvony od Panny Márie

18:00

Terasa pre Ukrajinu

19:20

Fara (7)

20:05

NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018

21:15

Spojení oceánom (Sestra Loretta)

22:20

V škole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo spásy)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie

Streda 02.01.2019

0:10

Nová kvalita života

0:25

Doma je doma (Neuveríte, čo sa mi stalo!)

1:20

Poltónklub (Magnet)

2:25

Duchovná poradňa

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ježišove príbehy (Život a služba)

8:55

Fara (7)

9:25

Kulmenie

9:45

Generálna audiencia

10:45

NAPS Medzinárodný ekumenický koncert 2018

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie

14:05

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

14:35

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Vaticano

17:00

Klbko a rodina (O liturgii - Kde má Boh zvonček?)

17:30

Doma je doma (Vy ste soľ zeme!)

18:35

Ježišove príbehy (Život a služba)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:30

Kresťan v spoločnosti (Pravda a lož v médiách)

21:30

Zamzam

21:45

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály (Spoločenstvo Marana Tha)

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa

23:45

Z prameňa

Štvrtok 03.01.2019

0:10

Krátke správy

0:20

D4V1D

1:20

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

2:40

Slovo v obraze (Evanjelisti)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Môj tajný priateľ

8:55

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

9:15

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

11:00

Doma je doma (Vy ste soľ zeme!)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály (Spoločenstvo Marana Tha)

14:20

Zamzam

14:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Manželstvo

16:30

Silné vdovy

16:45

Spolu

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Traja králi)

18:35

Môj tajný priateľ

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium

21:55

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

22:15

Zamzam

22:25

Arménsko - Nebeský kútik

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 04.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Vy ste soľ zeme!)

1:20

Univerzita tretieho veku (Židovsko-kresťanské štúdiá 3)

2:00

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

2:25

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša s prvopiatkovou pobožnosťou

7:55

Ruženec

8:25

Juan Diego (Posol Guadalupskej Panny Márie)

8:55

Manželstvo

9:25

Spojení oceánom (Sestra Loretta)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Traja králi)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Zamzam

13:30

V Samárii pri studni (Ako sa vyrovnať so smrťou?)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

17:30

Cesta do Betlehema

18:35

Juan Diego (Posol Guadalupskej Panny Márie)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jean Guitton - Rozum a srdce

21:30

Quo vadis

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

23:10

Duchovná poradňa

23:45

Z prameňa

Sobota 05.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Kresťan v spoločnosti (Pravda a lož v médiách)

1:20

Americko-slovenské inšpirácie

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Sestra Loretta)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Manželstvo

3:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko a rodina (O liturgii - Kde má Boh zvonček?)

8:20

Vškole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo spásy)

8:55

Univerzita tretieto veku (Židovsko-kresťanské štúdiá 3)

9:35

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Svetoznámi slovenskí vedci (Rande s Jožkom)

11:00

Cesta do Betlehema

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze (Evanjelisti)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

LUXáreň

16:00

Fatimská sobota

18:00

Jean Guitton - Rozum a srdce

19:00

Klbko a rodina (O liturgii - Kde má Boh zvonček?)

19:30

Manželstvo

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (1)

21:50

Jim Caviezel: Pavol, apoštol Krista

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

22:50

Silné vdovy

23:00

Spojení oceánom (Sestra Loretta)

23:40

Nová kvalita života

Nedeľa 06.01.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:10

Spravodajský súhrn

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Narodzil še nám Spasiteľ

0:30

Narodzil še nám Spasiteľ

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály (Spoločenstvo Marana Tha)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?)

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?)

1:50

Svedectvo

2:00

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

2:00

Trojkráľový sprievod

2:00

Slovo v obraze (Evanjelisti)

2:00

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

2:00

Trojkráľový sprievod

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Manželstvo

2:30

Eucharistické zázraky

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:00

Hodina milosrdenstva

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

3:20

Vškole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský, PhD.: Tajomstvo spásy)

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

4:00

Silné vdovy

4:20

Svedectvo

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

4:55

Biblia

5:00

Biblia

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:00

Ruženec

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Spravodajský súhrn

7:38

Týždeň s... (Farnosť Hnilec)

7:38

Týždeň s... (Farnosť Hnilec)

7:45

Brat František: Odpustenie

7:45

Brat František: Odpustenie

8:00

Klbko a rodina (O liturgii 2. časť)

8:15

Quo vadis (Farby Boha)

8:15

Quo vadis (Farby Boha)

8:20

Silné vdovy

8:35

3 minutový katechizmus

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:35

3 minutový katechizmus

8:45

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

8:45

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

8:55

LUXáreň

9:00

Bonifác a zázračný anjel

9:00

Bonifác a zázračný anjel

9:20

Nová kvalita života

9:35

Spravodajský súhrn

9:45

Sviatočný príhovor

9:45

Sviatočný príhovor

10:00

Svätá omša z Vatikánu

10:00

Svätá omša z Vatikánu

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:00

Anjel Pána

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

12:25

Ruženec

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

12:50

Sviatočný príhovor

13:00

Slovo v obraze / Stvorenie

13:00

Na Vianoce

13:00

Slovo v obraze / Stvorenie

13:08

Kulmenie (Jozef Kováčik: Andersen)

13:08

Kulmenie (Jozef Kováčik: Andersen)

13:30

Iba škola

13:30

Iba škola

13:50

Poslovia nádeje

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:20

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

14:35

Odkaz vysočanských predkov

14:35

Odkaz vysočanských predkov

14:40

Maľovanie duše

14:40

Maľovanie duše

15:00

Hodina milosrdenstva

15:00

Hodina milosrdenstva

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec

15:30

Ruženec z Lúrd

15:30

Ruženec

16:00

Sviatočný príhovor

16:05

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

16:05

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Martin Mekel: O vzájomných predsudkoch)

16:40

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (1)

17:00

Trojkráľový sprievod

17:00

Trojkráľový sprievod

17:30

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

17:30

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

18:00

Anna Kolesárová - mučeníčka čistoty

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Brat František: Odpustenie

18:35

Klbko a rodina (O liturgii) 2

18:35

Brat František: Odpustenie

18:50

3 minutový katechizmus

18:50

3 minutový katechizmus

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

19:25

Ruženec

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Sviatočný príhovor

20:05

Spravodajský súhrn

20:05

Sviatočný príhovor

20:15

A teraz čo?

20:15

A teraz čo?

20:30

Zvony od Panny Márie

20:30

Sviatočný príhovor

20:30

Zvony od Panny Márie

20:40

Dôkaz viery: Svätý Anton Paduánsky

21:30

Medzi nebom a zemou (John Georg Ambatu)

22:15

Nová kvalita života

22:30

Milánsky edikt

22:30

Milánsky edikt

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Kliatby v Biblii a preklínacie žalmy)

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:05

Quo vadis

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Podvýživená viera a neopelagianizmus)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Podvýživená viera a neopelagianizmus)

23:45

Eucharistické zázraky