Pondelok 09.01.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:25

Nová kvalita života (Mária zachovávala všetko vo svojom srdci)

0:50

Doma je doma (Vianoce v Žakovciach)

1:50

František - ľudový pápež

2:50

Svedectvo

3:00

Chvály (Spoločenstvo SP)

3:45

Si jedna z nás

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Zvolen - mesto)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša v Prešove - 25 rokov po)

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

11:15

LUXáreň

11:40

Sviatočný príhovor

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (Sviatosť zmierenia)

13:35

Hudobné pódium (Mariánsky koncert piesní JKS)

14:15

Vyvolení

14:35

Homília Mons. Stanislava Stolárika z konferencie Oheň

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:40

Svedectvo

16:45

Vatikánsky magazín

17:20

Týždeň s ... (Farnosť Zvolen - mesto)

17:30

Doma je doma (150. výročie odchodu do večnosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Pamätník odpustenia)

21:55

Páter Mikuláš

22:55

Vzťahy (Priesečníky viery)

23:40

Z prameňa

23:55

Svedectvo

Utorok 10.01.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (SAFi 2017)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hudobné pódium (Mariánsky koncert piesní JKS)

3:40

Vyvolení

4:05

Kulmenie (Donnerov Martin)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Páter Mikuláš

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V škole Ducha (Sviatosť zmierenia)

11:00

František - ľudový pápež

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

13:30

Vatikánsky magazín

14:05

Nová kvalita života (Mária zachovávala všetko vo svojom srdci)

14:20

Si jedna z nás

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

16:30

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

17:05

Peter medzi nami (Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými)

17:30

Doma je doma (Popularita a viera)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Prinesie nový rok slobodu pre Asiu Bibi?)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:15

Runiverz

21:30

Homília Mons. Stanislava Stolárika z konferencie Oheň

21:50

Svedectvo

21:55

Chvály (Spoločenstvo SP)

22:40

Doma je doma (150. výročie odchodu do večnosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej)

23:40

Z prameňa

Streda 11.01.2017

0:03

Krátke správy

0:15

V škole Ducha (Sviatosť zmierenia)

0:50

Doma je doma (Sila kresťanských rituálov v rodine)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

2:35

Sviatočný príhovor

3:00

Univerzita tretieho veku

3:45

LUXáreň

4:10

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (150. výročie odchodu do večnosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej)

9:15

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

vKontexte (Prinesie nový rok slobodu pre Asiu Bibi?)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Nová kvalita života (Mária zachovávala všetko vo svojom srdci)

13:15

V Samárii pri studni (Pamätník odpustenia)

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (Sviatosť zmierenia)

16:35

Homília Mons. Stanislava Stolárika z konferencie Oheň

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Pastoračná spolupráca kňazov a laikov)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:25

Odložené v čase

21:35

Vzťahy (Priesečníky viery)

22:00

Vatikánsky magazín

22:40

Doma je doma (Popularita a viera)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 12.01.2017

0:03

Krátke správy

0:20

Sviatočný príhovor

0:35

Kulmenie (Donnerov Martin)

0:50

Páter Mikuláš

1:50

Chvály (Spoločenstvo SP)

2:30

Svedectvo

2:35

Runiverz

3:00

Bez hraníc: Čína - Misionár Josef Freinademetz

3:25

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

3:55

Homília Mons. Stanislava Stolárika z konferencie Oheň

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Popularita a viera)

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

vKontexte (Prinesie nový rok slobodu pre Asiu Bibi?)

11:00

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Svedectvo

14:25

Peter medzi nami (Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými)

14:40

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

16:30

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

17:05

Kulmenie (Donnerov Martin - 2. časť)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Gréckokatolícka charita Prešov)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Graham Kendrick)

21:50

Paulína a Karol

22:10

Si jedna z nás

22:40

Doma je doma (Pastoračná spolupráca kňazov a laikov)

23:40

Z prameňa

Piatok 13.01.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Runiverz

0:30

Peter medzi nami (Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými)

0:50

Doma je doma (Gymnázium a základná škola sv. Mikuláša v Prešove - 25 rokov po)

1:50

Univerzita tretieho veku

2:35

Nová kvalita života (Mária zachovávala všetko vo svojom srdci)

3:00

Odložené v čase

4:05

Sviatočný príhovor

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (5)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Pastoračná spolupráca kňazov a laikov)

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V Samárii pri studni (Pamätník odpustenia)

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Odložené v čase

14:10

Chvály (Spoločenstvo SP)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Godzone magazín

16:30

Uganda - Krehké životy

17:05

Sviatočný príhovor

17:30

Odpusť mi, Sergej

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Effeta (Jn 1, 29 - 34)

21:05

Peter medzi nami (Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými)

21:20

Svedectvo

21:25

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

22:05

Svedectvo

22:10

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

22:40

Doma je doma (Gréckokatolícka charita Prešov)

23:40

Z prameňa

Sobota 14.01.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Pamätník odpustenia)

1:55

Hudobné pódium (Graham Kendrick)

2:35

Paulína a Karol

3:00

vKontexte (Prinesie nový rok slobodu pre Asiu Bibi?)

3:35

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Effeta (Jn 1, 29 - 34)

8:55

vKontexte (Prinesie nový rok slobodu pre Asiu Bibi?)

9:20

Godzone magazín

9:50

Odpusť mi, Sergej

10:50

Svedectvo

10:55

Hudobné pódium (Graham Kendrick)

11:35

Paulína a Karol

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:45

Gréckokatolícky magazín

17:05

Runiverz

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Effeta (Jn 1, 29 - 34)

18:35

Klbko

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Kulmenie (Donnerov Martin - 2. časť)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Život za život

22:30

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

23:05

Odložené v čase

Nedeľa 15.01.2017

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

Koncert z príležitosti svätorečenia Matky Terezy

2:05

Vatikánsky magazín

2:35

Svedectvo

2:55

V škole Ducha (Sviatosť zmierenia)

3:30

Effeta (Jn 1, 29 - 34)

4:05

Peter medzi nami (Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Effeta (Jn 1, 29 - 34)

8:55

LUXáreň

9:25

Peter medzi nami (Tichý a pokorný Ježiš nás učí byť milosrdnými)

9:40

Gréckokatolícky magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:30

Svätá omša z Bratislavy

11:40

Runiverz

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V Samárii pri studni (Pamätník odpustenia)

14:25

Paulína a Karol

14:40

Môj názor (hosť: Mons. Cyril Vasiľ, téma: Kresťania na Východe)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný Samaritán)

16:35

Život za život

18:35

Klbko

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Nová kvalita života (Krst Krista Pána)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

21:00

Kulmenie (Donnerov Martin - 2. časť)

21:15

Rozsievač lásky - páter Jozef Porubčan

21:45

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

22:15

Uganda - Krehké životy

22:45

Univerzita tretieho veku

23:30

Paulína a Karol

23:50

Svedectvo