Pondelok 07.01.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Traja králi)

1:25

Kresťan v spoločnosti (Pravda a lož v médiách)

2:25

Arménsko - Nebeský kútik

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (ThLic. Anton Ziolkovský.: Tajomstvo spásy)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Čičarovce)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus individualizmu)

8:55

LUXáreň

9:25

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Cesta do Betlehema

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Spolu

13:10

Príbehy z Kyabakadde

13:30

Večerná univerzita

14:00

Argentína - história a súčasnosť

14:10

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

14:25

Arménsko - Nebeský kútik

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Ľudská bieda a Božia neha)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (50 rokov od smrti bl. Titusa Zemana)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus individualizmu)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU (Denis Prager)

20:30

V Samárii pri studni (Traja králi)

22:00

Slúžiť

22:30

Slovo v obraze

22:45

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 08.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Cesta do Betlehema

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze

4:00

Zamzam

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (Bez práce nie sú koláče)

8:55

Kresťan v spoločnosti (Pravda a lož v médiách)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Arménsko - Nebeský kútik

11:00

Doma je doma (50 rokov od smrti bl. Titusa Zemana)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Na ceste v rodine (Ľúbiš ma?)

13:25

Quo vadis

14:10

VneMY (S chuťou žiť a žuť)

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Slúžiť

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Doma je doma (Spustenie SAFi 2019) (Záznam)

18:00

Svätá omša z Vajnor

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Jozef Jančovič: Židovský ľud a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom (Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York)

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Ľudská bieda a Božia neha)

23:00

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

23:45

Z prameňa

Streda 09.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (50 rokov od smrti bl. Titusa Zemana)

1:20

Hudobné pódium

2:25

Na ceste v rodine (Ľúbiš ma?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus nechuti byť sám sebou)

8:55

Vaticano

9:25

Spolu

9:45

Generálna audiencia

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Spustenie SAFi 2019)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Medzi nebom a zemou (John George Ambatu SVD)

14:05

Slúžiť

14:35

Príbehy z Kyabakadde

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Pokiaľ dýcham, dúfam

17:00

Klbko - o liturgii

17:30

Doma je doma (Tajomstvá kostolov Spiša)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus nechuti byť sám sebou)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Fundamenty (Starý zákon)

21:30

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego človeka)

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Taizé

22:45

Svedectvo

22:50

LUXáreň

23:20

Na ceste v rodine (Ľúbiš ma?)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 10.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Spustenie SAFi 2019)

1:20

V Samárii pri studni (Traja králi)

2:40

Slovo v obraze

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus pýchy)

8:55

Peter medzi nami

9:15

vKontexte (ozef Jančovič: Židovský ľud a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Tajomstvá kostolov Spiša)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Taizé

14:10

Svedectvo

14:20

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego človeka)

14:50

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

16:30

Iba škola

16:45

Kulmenie - Kroniky Narnie

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Slúžiť tým, ktorí slúžia)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus pýchy)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

21:55

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

22:10

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego človeka)

22:25

Pokiaľ dýcham, dúfam

22:55

Quo vadis

23:45

Z prameňa

Piatok 11.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Tajomstvá kostolov Spiša)

1:20

Večerná univerzita

1:55

Argentína - história a súčasnosť

2:00

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

2:25

Slúžiť

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus nevychovanosti)

8:55

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

9:25

Spojení oceánom (Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Slúžiť tým, ktorí slúžia)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego človeka)

13:30

V Samárii pri studni (Traja králi)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

Godzone magazín

17:30

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (Vírus nevychovanosti)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Otec Jules Chevalier: Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

21:30

Quo vadis s Maxom Kašparů

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Jozef Jančovič: Židovský ľud a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii)

23:10

Na ceste v rodine (Ľúbiš ma?)

23:45

Z prameňa

Sobota 12.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Fundamenty (Starý zákon)

1:20

Medzi nebom a zemou (John George Ambartu SVD)

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom (Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

3:50

Slovo v obraze

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - o liturgii (2)

8:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Ľudská bieda a Božia neha)

8:55

Večerná univerzita

9:30

Argentína - história a súčasnosť

9:35

Rehoľná abeceda (Jozef Bartkovjak)

10:00

Krátke správy

10:30

Slúžiť

11:00

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo Božie...podľa Jána

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Otec Jules Chevalier: Zakladateľ Misionárov Najsvätejšieho Srdca Ježišovho

18:35

Klbko - o liturgii (2)

18:55

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (2)

22:05

Eucharistické zázraky

22:20

Godzone magazín

22:55

Iba škola

23:30

Spojení oceánom (Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York)

Nedeľa 13.01.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Židovský ľud a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii)

1:05

Svedectvo

1:10

Taizé

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Ľudská bieda a Božia neha)

4:00

Iba škola

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (Plavba tajomnými zákutiami kostola)

8:20

Iba škola

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:30

Svätá omša zo Sixtínskej kaplnky vo Vatikáne

11:00

Nová kvalita života

11:15

Peter medzi nami

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Traja králi)

14:20

Godzone magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze (Eucharistia)

16:10

Kulmenie: Kroniky Narnie

16:35

Klinec po hlavičke (O. Marián Kuffa: O zápase)

16:40

Filip Néri / Budte dobrí, ak môžete (2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o liturgii (Plavba tajomnými zákutiami kostola)

19:05

Katechéza (Podobenstvá)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

21:00

Americko-slovenské inšpirácie (Sara Kreski)

21:45

Slúžiť

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Jozef Jančovič: Židovský ľud a jeho sväté písma v kresťanskej Biblii)

23:05

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Eucharistické zázraky