Pondelok 06.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Narodzil še nám Spasiteľ

1:25

V škole Ducha (Michal Zamkosvký CSsR: Či nemal Mesiáš toto všetko vytrpieť, a tak vojsť do svojej slávy?)

2:00

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

2:00

Trojkráľový sprievod

2:30

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

4:20

Svedectvo

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:38

Týždeň s... (Farnosť Hnilec)

7:45

Brat František: Odpustenie

8:15

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

8:35

3 minutový katechizmus

8:45

Na ceste k Bohu: Sväté Bohozjavenie

9:00

Bonifác a zázračný anjel

9:45

Sviatočný príhovor

10:00

Svätá omša z Vatikánu

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Slovo v obraze / Stvorenie

13:08

Kulmenie (Jozef Kováčik: Andersen)

13:30

Iba škola (Gymnázium bl. Pavla Petra Gojdiča)

13:55

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

14:35

Odkaz vysočanských predkov

14:40

Maľovanie duše

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec

16:05

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

17:00

Trojkráľový sprievod

17:30

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

18:35

Brat František: Odpustenie

18:50

3 minutový katechizmus

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Sviatočný príhovor

20:15

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

20:30

Zvony od Panny Márie

22:30

Milánsky edikt

23:00

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

23:15

vKontexte (Juraj Vittek: Podvýživená viera a neopelagianizmus)

Utorok 07.01.2020

0:10

Sviatočný príhovor

0:20

Moja misia - magazín (Nový domov)

1:20

Svedectvo

1:25

Chvály

2:05

Svedectvo

2:15

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

4:00

Odkaz vysočanských predkov

4:05

Maľovanie duše

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Svedectvo

8:20

Brat František: Zrodení pre kráľovstvo

8:35

3 minutový katechizmus

9:00

Katolicizmus (3) / Nevýslovné tajomstvo Boha

9:55

Svedectvo

10:00

Sviatočný príhovor

10:10

Z prameňa

10:25

Vaticano

11:00

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

12:55

Zvony od Panny Márie

13:00

Trojkráľový sprievod

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

17:00

Peter medzi nami

17:30

Doma je doma

18:35

Brat František: Zrodení pre kráľovstvo

18:50

3 minutový katechizmus

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Pražské jezuliatko

22:15

Medzi nebom a zemou

23:00

Eucharistické zázraky

23:15

Godzone magazín

23:45

Z prameňa

Streda 08.01.2020

0:10

Krátke správy

0:10

Vianočný koncert - Ket sme prišľi povinčovac

1:20

Hudobné pódium - Vianočný koncert

2:00

Aby láska bola milovaná

2:20

vKontexte

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Akatist

4:00

Katechéza: Zoslanie Ducha Svätého

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Slávnostný ruženec.

8:20

Brat František: Svätá omša

8:35

3 minutový katechizmus

8:50

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

9:00

Krátke správy

9:15

Generálna audiencia

10:20

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

11:00

Doma je doma

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

Pražské jezuliatko

14:00

vKontexte

14:30

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Eucharistické zázraky

16:30

Pokiaľ dýcham, dúfam

17:00

Klbko - o sviatostiach (2)

17:30

Doma je doma

18:35

Brat František: Svätá omša

18:50

3 minutový katechizmus

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

21:30

Jeden na jedného

21:45

Peter medzi nami

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:45

Svedectvo

22:55

Katechéza: Zoslanie Ducha Svätého

23:10

Vaticano

23:45

Z prameňa

Štvrtok 09.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma

1:20

V Samárii pri studni (Kristus áno, Cirkev nie)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Svedectvo

3:25

Chvály

4:05

Svedectvo

4:30

Ruženec / Bolestný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (1)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Ruženec svetla.

8:10

Prehľad katolíckych periodík

8:20

Brat František: Svätí - naši nebeskí priatelia

8:55

Pokiaľ dýcham, dúfam

9:25

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:35

Peter medzi nami

11:00

Doma je doma (Príbeh svätého Šarberla)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

13:00

Svedectvo

13:05

Chvály

13:45

Svedectvo

13:55

Medzi nebom a zemou

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:30

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

17:00

Spolu (Pastier)

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

18:35

Brat František: Svätí - naši nebeskí priatelia

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

19:25

Ruženec / Radostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

22:10

Jeden na jedného (Viera v rukách človeka)

22:25

Slovo v obraze / Stvorenie

22:35

Katechéza: Zoslanie Ducha Svätého

22:55

Nová kvalita života

23:10

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

23:45

Z prameňa

Piatok 10.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Doma je doma (Príbeh svätého Šarbela)

1:20

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

2:00

Odkaz vysočanských predkov

2:05

Maľovanie duše

2:15

Svedectvo

2:20

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou

4:00

Slovo v obraze / Stvorenie

4:07

Eucharistické zázraky

4:30

Ruženec / Radostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec / Bolestný ruženec.

8:10

Pozvánka

8:20

Brat František: Nasledovanie Krista - Život vo viere

8:35

3 minutový katechizmus

8:55

Gréckokatolícky magazín

9:15

Slovo v obraze / Stvorenie

9:25

Peter medzi nami

9:40

Spolu (Pastier)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Ruženec / Sedembolestný ruženec.

11:00

Doma je doma (Legenda o zakliatom meste)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Ruženec svetla.

13:00

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

13:55

Quo vadis (Štedrák zo škôlky)

14:25

Jeden na jedného (Viera v rukách človeka)

14:40

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Nová kvalita života

16:25

Prieplav Božieho priania

17:05

Kulmenie (Pavol Danko: Chrámy Kanady)

17:20

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Bangladéš - týždenné ľubostné listy

18:35

Brat František: Nasledovanie Krista - Život vo viere

18:50

3 minutový katechizmus

19:05

Litánie k Najsvätejšiemu Srdcu Ježišovmu

19:25

Ruženec / Slávnostný ruženec.

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres

21:30

Trojkráľový sprievod

22:00

LUXáreň

22:30

Serra: Stále vpred, nikdy späť (4/5) / Svätá misia

23:00

Katechéza: Zoslanie Ducha Svätého

23:15

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

23:45

Z prameňa

Sobota 11.01.2020

0:10

Krátke správy

0:20

Katolicizmus (4) / Jediná pýcha našej padnutej prirodzenosti: Mária, Matka Božia

1:10

Vaticano

1:40

Prieplav Božieho priania

2:20

V škole Ducha (Max Kašparů: Vyrezali sme Krista z obrazu sviatkov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Poltónklub (MADAMEBUJNA)

4:30

Ruženec / Slávnostný ruženec.

5:05

Biblia: Život Ježiša (3)

7:00

Ruženec / Radostný ruženec.

7:35

Loretánske litánie

7:50

Krátke správy

8:05

Klbko - o sviatostiach (2)

8:30

Prehľad katolíckych periodík

8:35

Správy zo Svätej zeme

9:05

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

9:45

Odkaz vysočanských predkov

9:50

Maľovanie duše

10:05

Krátke správy

10:15

Prieplav Božieho priania

11:00

Pražské jezuliatko

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

13:00

Trojkráľový sprievod

13:30

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

14:00

Akatist

14:40

Loretánske litánie

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Generálna audiencia

16:40

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätý Martin de Porres

18:35

Klbko - o sviatostiach (2)

19:00

Prehľad katolíckych periodík

19:05

Loretánske litánie

19:25

Ruženec / Ruženec svetla.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Don Camillo (1/5)

22:15

Kulmenie (Pavol Danko: Chrámy Kanady)

22:30

Pokiaľ dýcham, dúfam

23:00

Vaticano

23:30

Večera u Slováka (Krst Krista Pána)

Nedeľa 12.01.2020

0:10

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Chvály

1:10

Svedectvo

1:20

Pražské jezuliatko

2:15

Svedectvo

2:20

LUXáreň

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Moja misia - magazín

3:50

Bangladéš - týždenné ľubostné listy

4:30

Ruženec / Ruženec svetla.

5:05

Biblia: Život Ježiša (4)

7:00

Ruženec / Slávnostný ruženec.

7:36

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o sviatostiach (3)

8:25

Slovo v obraze / Krst Ježiša Krista

8:40

LUXáreň

9:10

Nová kvalita života

9:30

Svätá omša z Vatikánu

11:35

Spravodajský súhrn

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec / Radostný ruženec.

13:00

V Samárii pri studni (Kristus áno, Cirkev nie)

14:25

Spolu (Pastier)

14:40

A teraz čo? (ONÁLEPKOVANÝ AKO KRESŤAN)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Svedectvo

15:30

Pokiaľ dýcham, dúfam

16:05

Spojení oceánom

16:40

Don Camillo (1/5)

18:35

Klbko - o sviatostiach (3)

19:00

Katechéza

19:25

Ruženec / Bolestný ruženec.

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (Ján Buc: Ohrozenie na ceste života)

21:00

Medzi nebom a zemou

21:45

Pražské jezuliatko

22:45

Jeden na jedného (Viera v rukách človeka)

23:00

Večerná univerzita / Milosrdenstvo v Novom zákone

23:40

Odkaz vysočanských predkov

23:45

Maľovanie duše