Pondelok 11.01.2021

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

Quo vadis s Maxom Kašparů (Kategórie viery)

1:10

Svedectvo

1:15

Moja misia - magazín (Pod krídlami / Rwanda)

2:20

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Mystické tajomstvo gregoriánskeho chorálu)

4:15

Zabudnuté poklady

4:30

Ruženec (Slávnostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Radostný ruženec)

8:25

Svätý František (Krásny rytier)

9:00

Medzi nebom a zemou (Renáta Ocilková)

9:40

Na Zakarpatí s láskou

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Benedikt XVI. - z úcty k pravde

11:25

Prostonárodná vianočná omša

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

13:10

Na tónoch vďačnosti

13:50

Klamstvá o eutanázii

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Vaticano

16:55

Nikaragua - biskup David

17:30

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec (Ruženec svetla)

19:30

Svätý František (Krásny rytier)

20:00

Krátke správy

20:10

Boh k tebe hovorí (Nie je to náhoda, že je to najčítanejšia kniha)

20:15

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

20:30

V Samárii pri studni (Očkovanie: prečo áno a prečo nie)

22:00

Godzone magazín

22:30

Moja misia - magazín

23:00

Hudobné pódium

23:45

Z prameňa

Utorok 12.01.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Klamstvá o eutanázii

1:10

Svedectvo

1:15

LUXáreň

1:45

Prostonárodná vianočná omša

2:20

Quo vadis (Tancujúca sestra)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Miesto, kde sú Vianoce po celý rok)

4:30

Ruženec (Radostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

8:10

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

8:25

Svätý František (František ide do vojny)

9:00

Moja misia - magazín

9:30

Nikaragua - biskup David

10:00

Krátke správy

10:10

Svedectvo

10:15

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

10:20

LUXáreň

10:55

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Ruženec svetla)

13:15

Quo vadis (Tancujúca sestra)

13:50

Katechéza

14:05

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

14:10

Medzi nebom a zemou (Renáta Ocilková)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí (Dôverovať Božiemu načasovaniu)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Správy zo Svätej zeme

16:30

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Dekalóg ako dar pre nás)

17:05

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

17:20

Svedectvo

17:30

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

18:30

Svätá omša

19:00

Svätý František (František ide do vojny)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

21:15

Gréckokatolícky magazín

21:30

GOJDIČ Láska nadovšetko

22:35

Vaticano

23:05

Akatist

23:45

Z prameňa

Streda 13.01.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Slovenskí saleziáni v Ekvádore)

1:10

Svedectvo

1:45

Na Zakarpatí s láskou

2:20

Vaticano

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Betlehemy tradične i netradične)

4:30

Ruženec (Ruženec svetla)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Slávnostný ruženec)

8:10

Eucharistické zázraky (Sv. František z Assisi a jeho vzťah k Eucharistii)

8:25

Svätý František (S holými nohami)

9:10

Generálna audiencia

10:00

Krátke správy

10:20

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:55

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Radostný ruženec)

13:15

Godzone magazín

13:50

Hudobné pódium

14:35

Litánie k svätému Jozefovi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:18

Svedectvo

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Klbko - Svätá omša (12)

16:25

GU100 (Genezis)

16:55

Katolícka Austrália (1/5)

17:30

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec (Bolestný ruženec)

19:30

Svätý František (S holými nohami)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Jeden na jedného (Morálnosť očkovania)

20:50

Fundamenty (Ľudská činnosť)

21:45

Na tónoch vďačnosti

22:25

V Samárii pri studni (Očkovanie: prečo áno a prečo nie)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 14.01.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Aká je pravda o mužskom strachu?)

1:10

Svedectvo

1:15

GOJDIČ Láska nadovšetko

2:20

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Doma je doma (Prichádza v záplatách, no svet ho pooblieka)

4:30

Ruženec (Bolestný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Ruženec svetla)

8:10

Boh k tebe hovorí (Stretol Krista a zmenil sa)

8:15

Svedectvo

8:25

Svätý František (S pannou chudoby)

8:55

Na tónoch vďačnosti

9:35

Quo vadis (Tancujúca sestra)

10:00

Krátke správy

10:10

Viera do vrecka (Konflikty, žiadna tragédia)

10:25

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

10:55

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Slávnostný ruženec)

13:15

LUXáreň

13:50

Jeden na jedného (Morálnosť očkovania)

14:05

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

14:10

Moja misia - magazín

14:35

Litánie k Najsvätejšiemu menu Ježiš

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

16:35

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

16:45

Eucharistické zázraky

17:00

Egypt - Misia láska

17:15

Prehľad katolíckych periodík

17:20

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

17:30

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

18:30

Svätá omša

19:00

Svätý František (S pannou chudoby)

19:30

Krátke správy

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Jeden na jedného (Morálnosť očkovania)

21:05

Katolícka Austrália (1/5)

21:35

Hudobné pódium

22:20

Katechéza

22:40

Správy zo Svätej zeme

23:05

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

23:15

Nikaragua - biskup David

23:45

Z prameňa

Piatok 15.01.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Nestratiť svoju hodnotu...)

1:10

Svedectvo

1:15

V Samárii pri studni (Očkovanie: prečo áno a prečo nie)

2:35

Boh k tebe hovorí (Nikto nevymyslí lepší text pre pieseň, ako samotné Božie slovo)

2:40

Eucharistické zázraky

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Fundamenty (Čnosti)

4:30

Ruženec (Radostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

8:10

Pozvánka

8:15

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

8:25

Svätý František (Pravidlá mníchov)

9:00

Fundamenty (Ľudská činnosť)

10:00

Krátke správy

10:15

Prehľad katolíckych periodík

10:20

Ruženec (Sedembolestný ruženec)

10:55

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

12:00

Anjel Pána

12:20

Z prameňa

12:40

Ruženec (Ruženec svetla)

13:15

Vaticano

13:50

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Dekalóg ako dar pre nás)

14:20

Gréckokatolícky magazín

14:35

Litánie k Predrahej Kristovej Krvi

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

STOPovanie

16:35

Prehľad katolíckych periodík

16:40

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

17:10

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

17:30

Moja misia - magazín

18:00

Správy zo Svätej zeme

18:30

Svätá omša

19:00

Ruženec (Slávnostný ruženec)

19:30

Svätý František (Pravidlá mníchov)

20:00

Krátke správy

20:10

Svedectvo

20:15

Eucharistické zázraky

20:30

Dôkaz viery: Svätá Ružena Limská

21:30

Viera do vrecka ( Konflikty, žiadna tragédia)

21:50

Nikaragua - biskup David

22:20

Quo vadis (Tancujúca sestra)

22:45

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

23:15

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Dekalóg ako dar pre nás)

23:45

Z prameňa

Sobota 16.01.2021

0:05

Krátke správy

0:15

Doma je doma (Svätci počas epidémií)

1:10

Na tónoch vďačnosti

1:45

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

2:16

Boh k tebe hovorí (Nie je to náhoda, že je to najčítanejšia kniha)

2:20

Katechéza

2:35

Jeden na jedného (Morálnosť očkovania)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Medzi nebom a zemou (Ikony opäť prehovorili)

4:00

Spojení oceánom (Štefan Migač, Farmville, USA)

4:30

Ruženec (Slávnostný ruženec)

5:00

Biblia

7:00

Svätá liturgia

8:00

Viera do vrecka ( Konflikty, žiadna tragédia)

8:25

Klbko - Svätá omša (12)

8:45

GU100 (Genezis)

9:05

STOPovanie

9:40

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

9:50

Slovo v obraze (Krst Ježiša Krista)

10:00

Krátke správy

10:20

Katolícka Austrália (1/5)

10:55

GOJDIČ Láska nadovšetko

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec (Bolestný ruženec)

13:15

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

13:50

Egypt - Misia láska

14:05

Prehľad katolíckych periodík

14:10

Taizé

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Hudobné pódium

16:45

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

17:00

LUXáreň

17:30

Dôkaz viery: Svätá Ružena Limská

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (12)

19:40

GU100 (Genezis)

20:00

Spravodajský súhrn

20:30

Návrat Don Camilla (2/5)

22:20

Eucharistické zázraky

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Kríza a rozlišovanie duchov)

23:20

Medzi nebom a zemou (Renáta Ocilková)

Nedeľa 17.01.2021

0:05

Spravodajský súhrn

0:25

Svedectvo

0:30

V škole Ducha (Jozef Luscoň SDB - Dekalóg ako dar pre nás)

1:00

Svedectvo

1:05

Nikaragua - biskup David

1:30

Boh k tebe hovorí (Dôverovať Božiemu načasovaniu)

1:40

Moja misia - magazín

2:15

Gréckokatolícky magazín

2:35

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Hudobné pódium

4:00

Vaticano

4:30

Ruženec (Ruženec svetla)

5:00

Biblia

7:00

Ruženec (Slávnostný ruženec)

7:40

Eucharistické zázraky

7:50

Slovo v obraze (Evanjelisti)

8:00

Gréckokatolícky magazín

8:15

Boh k tebe hovorí (Stretol Krista a zmenil sa )

8:25

Klbko - Svätá omša (Záverečné obrady)

8:45

Tvorivo

9:05

LUXáreň

9:35

Nová kvalita života (Liturgický rok B)

9:40

Boh k tebe hovorí (Nikto nevymyslí lepší text pre pieseň, ako samotné Božie slovo)

10:00

Svätá omša

11:05

A teraz čo? (MÔŽEM POUŽIŤ ŤAHÁK?)

11:15

Spravodajský súhrn

11:40

Katechéza (Podobenstvo o talentoch)

12:00

Anjel Pána

12:20

Loretánske litánie

12:40

Ruženec (Radostný ruženec)

13:15

V Samárii pri studni (Očkovanie: prečo áno a prečo nie)

14:35

Svedectvo

15:00

Hodina milosrdenstva

15:15

Boh k tebe hovorí (Vzývajme Ducha Svätého)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Hudobné pódium (Poetika muzika)

16:40

Návrat Don Camilla (2/5)

18:30

Svätá omša

19:20

Klbko - Svätá omša (Záverečné obrady)

19:40

Tvorivo

20:00

Modlitba za odvrátenie epidémie

20:45

Spojení vierou

21:15

Medzi nebom a zemou (Miriam Lexmann)

22:00

GOJDIČ Láska nadovšetko

23:00

Fundamenty (Ľudská činnosť)