Pondelok 16.01.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:25

Nová kvalita života (Krst Krista Pána)

0:50

Doma je doma (150. výročie odchodu do večnosti matky Alfonzy Márie Eppingerovej)

1:50

Odložené v čase

3:00

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

3:45

Uganda - Krehké životy

4:25

Ruženec

4:55

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Zbudské Dlhé)

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Gréckokatolícka charita Prešov)

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

11:15

LUXáreň

11:40

Môj názor (hosť: Mons. Cyril Vasiľ, téma: Kresťania na Východe)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný Samaritán)

13:35

Hudobné pódium (Graham Kendrick)

14:15

Paulína a Karol

14:35

Správy zo Svätej zeme

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Univerzita tretieho veku

16:40

Svedectvo

16:45

Vatikánsky magazín

17:20

Týždeň s ... (Farnosť Zbudské Dlhé)

17:30

Doma je doma (Spoločenstvo, modlitba a služba - tri piliere Komunity sv. Egídia)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Pozvánka

20:30

V Samárii pri studni (Cirkevné školstvo)

21:55

Odpusť mi, Sergej

22:55

Godzone magazín

23:40

Z prameňa

23:55

Svedectvo

Utorok 17.01.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Vatikánsky magazín

0:50

Doma je doma (Popularita a viera)

1:50

Generálna audiencia

3:00

Hudobné pódium (Graham Kendrick)

3:40

Paulína a Karol

4:05

Kulmenie (Donnerov Martin - 2. časť)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Odpusť mi, Sergej

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:25

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný Samaritán)

10:55

Odložené v čase

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

13:30

Vatikánsky magazín

14:05

Nová kvalita života (Krst Krista Pána)

14:20

Uganda - Krehké životy

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

16:30

Spojení oceánom (Richard Baker, Pittsburgh)

17:05

Peter medzi nami (Milosrdní ako Otec)

17:30

Doma je doma (STOPY SDM - Mladí na gauči?)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Hľadanie istoty v tekutej neistote)

20:50

Gréckokatolícky magazín

21:15

Runiverz

21:30

Správy zo Svätej zeme

21:50

Svedectvo

21:55

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

22:40

Doma je doma (Spoločenstvo, modlitba a služba - tri piliere Komunity sv. Egídia)

23:40

Z prameňa

Streda 18.01.2017

0:03

Krátke správy

0:15

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný Samaritán)

0:50

Doma je doma (Pastoračná spolupráca kňazov a laikov)

1:50

Gréckokatolícky magazín

2:05

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

2:35

Môj názor (hosť: Mons. Cyril Vasiľ, téma: Kresťania na Východe)

3:00

Univerzita tretieho veku

3:45

LUXáreň

4:10

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Spoločenstvo, modlitba a služba - tri piliere Komunity sv. Egídia)

9:15

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Generálna audiencia

11:00

Krátke správy

11:10

Z prameňa

11:30

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Hľadanie istoty v tekutej neistote)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Nová kvalita života (Krst Krista Pána)

13:15

V Samárii pri studni (Cirkevné školstvo)

14:40

Gréckokatolícky magazín

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný Samaritán)

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Klbko

17:30

Doma je doma (Boží sluha biskup Ján Vojtaššák)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

20:05

Krátke správy

20:15

Prehľad katolíckych periodík

20:25

Kresťan v spoločnosti (Predsedníctvo SR v Rade EÚ a budúcnosť Európy)

21:25

Godzone magazín

22:00

Vatikánsky magazín

22:40

Doma je doma (STOPY SDM - Mladí na gauči?)

23:40

Z prameňa

Štvrtok 19.01.2017

0:03

Krátke správy

0:20

Môj názor (hosť: Mons. Cyril Vasiľ, téma: Kresťania na Východe)

0:35

Kulmenie (Donnerov Martin - 2. časť)

0:50

Odpusť mi, Sergej

1:50

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

2:30

Svedectvo

2:35

Runiverz

3:00

Bez hraníc: Nemecko - Páter Mojžiš z Ghany

3:25

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

3:55

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:40

Svedectvo

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (STOPY SDM - Mladí na gauči?)

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Hľadanie istoty v tekutej neistote)

11:00

Spojení oceánom (Richard Baker, Pittsburgh)

11:30

LUXáreň

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Vatikánsky magazín

13:30

Univerzita tretieho veku

14:10

Svedectvo

14:25

Peter medzi nami (Milosrdní ako Otec)

14:40

Runiverz

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

16:30

Bez hraníc: Papua - Nová Guinea - Na cestách so sestrami misionárkami

17:05

Kulmenie (New Age v kinematografii)

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

Doma je doma (Duchovné spojenie Košíc a Ríma)

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Svedectvo

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Hudobné pódium (Spev za život)

21:50

Štefan

22:10

Uganda - Krehké životy

22:40

Doma je doma (Boží sluha biskup Ján Vojtaššák)

23:40

Z prameňa

Piatok 20.01.2017

0:03

Krátke správy

0:15

Runiverz

0:30

Peter medzi nami (Milosrdní ako Otec)

0:50

Doma je doma (Gréckokatolícka charita Prešov )

1:50

Univerzita tretieho veku

2:35

Nová kvalita života (Krst Krista Pána)

3:00

Kresťan v spoločnosti (Predsedníctvo SR v Rade EÚ a budúcnosť Európy)

4:00

Svedectvo

4:05

Môj názor (hosť: Mons. Cyril Vasiľ, téma: Kresťania na Východe)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Doma je doma (Boží sluha biskup Ján Vojtaššák)

9:20

Ichtis – antivírus pre deti

9:50

Svedectvo

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

V Samárii pri studni (Cirkevné školstvo)

11:50

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Kresťan v spoločnosti (Predsedníctvo SR v Rade EÚ a budúcnosť Európy)

13:55

Svedectvo

14:00

Chvály (Spoločenstvo pri Dóme sv. Martina)

14:40

Kulmenie (New Age v kinametografii)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vzťahy (Uhol pohľadu)

16:30

Vietnam - Nádej na zmenu

17:05

Môj názor (hosť: Mons. Cyril Vasiľ, téma: Kresťania na Východe)

17:30

Moja misia - magazín: Nairobi

18:35

Ichtis – antivírus pre deti

19:05

Ruženec z Lúrd

19:35

Z prameňa

19:50

Prehľad katolíckych periodík

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Effeta (Mt 4, 12 - 23)

21:05

Peter medzi nami (Milosrdní ako Otec)

21:20

Svedectvo

21:25

Chvály (Lámačské chvály)

22:05

Svedectvo

22:10

Duchovná poradňa (autor: Ján Buc, téma: Prvé prikázanie)

22:40

Doma je doma (Duchovné spojenie Košíc a Ríma)

23:40

Z prameňa

Sobota 21.01.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:30

V Samárii pri studni (Cirkevné školstvo)

1:55

Hudobné pódium (Spev za život)

2:35

Štefan

3:00

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Hľadanie istoty v tekutej neistote)

3:35

Spojení oceánom (Richard Baker, Pittsburgh)

4:05

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Effeta (Mt 4, 12 - 23)

8:55

vKontexte (autor: Marián Gavenda, téma: Hľadanie istoty v tekutej neistote)

9:20

Vzťahy (Uhol pohľadu)

9:50

Moja misia - magazín: Nairobi

10:50

Svedectvo

10:55

Hudobné pódium (Spev za život)

11:35

Štefan

12:00

Anjel Pána

12:30

Spiš vs.Košice

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Svätá omša z Tappan, štát New York

17:05

Runiverz

17:20

Prehľad katolíckych periodík

17:30

LUXáreň

18:00

Effeta (Mt 4, 12 - 23)

18:35

Klbko

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Kulmenie (New Age v kinametografii)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

O bohoch a ľuďoch (film)

22:30

Spojení oceánom (Richard Baker, Pittsburgh)

23:05

Kresťan v spoločnosti (Predsedníctvo SR v Rade EÚ a budúcnosť Európy)

Nedeľa 22.01.2017

0:03

Spravodajský súhrn

0:35

Posilnení vierou

1:35

Moja misia - magazín

2:35

Svedectvo

2:55

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdný Samaritán)

3:30

Effeta (Mt 4, 12 - 23)

4:05

Peter medzi nami (Milosrdní ako Otec)

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko

8:25

Effeta (Mt 4, 12 - 23)

8:55

LUXáreň

9:25

Peter medzi nami (Milosrdní ako Otec)

9:40

Gréckokatolícky magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Runiverz

10:45

Živý vstup

11:00

Svätá omša z Košíc

13:00

Spiš vs. Košice

15:00

Hodina milosrdenstva

15:20

Môj názor (Mons. Cyril Vasiľ, téma: Voľná nedeľa)

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

V škole Ducha (autor: Michal Zamkovský, téma: Milosrdenstvo pre všetkých?)

16:35

O bohoch a ľuďoch (film)

18:35

Klbko

19:05

Ruženec z Lúrd

19:40

Nová kvalita života (Hľa, Boží Baránok)

20:05

Spravodajský súhrn

20:30

Duchovná poradňa (autor: Michal Zamkovský, téma: Ktorý boh a ktorá cirkev je tá pravá?)

21:00

Kulmenie (New Age v kinametografii)

21:15

Spojení oceánom (Richard Baker, Pittsburgh)

21:45

Bez hraníc: Papua - Nová Guinea - Na cestách so sestrami misionárkami

22:15

Vietnam - Nádej na zmenu

22:45

Univerzita tretieho veku

23:30

Štefan

23:50

Svedectvo