Pondelok 14.01.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:30

Doma je doma (Slúžiť tým, ktorí slúžia)

1:25

Fundamenty (Starý zákon)

2:25

Pokiaľ dýcham, dúfam

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Ľudská bieda a Božia neha)

3:50

Slovo v obraze / Eucharistia

4:00

Peter medzi nami

4:20

Svedectvo

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:40

Týždeň s ... (Farnosť Čoltovo)

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti

8:55

LUXáreň

9:25

Godzone magazín

10:00

Spravodajský súhrn

10:20

Z prameňa

10:40

Katechéza (Podobenstvá)

11:00

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Kulmenie: Kroniky Narnie

13:10

Iba škola

13:30

Večerná univerzita (Ako odpustiť, keď nevládzem odpustiť)

14:05

Manželstvo

14:25

Pokiaľ dýcham, dúfam

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Starý zákon)

16:40

Eucharistické zázraky

16:55

Vaticano

17:30

Doma je doma (Príprava na kňazstvo)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Pozvánka

20:25

PragerU: (Prečo muži a ženy vidia veci inak)

20:30

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

22:00

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

22:30

Slovo v obraze / Eucharistia

22:45

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

23:30

Rehoľná abeceda: Jozef Bartkovjak

23:45

Z prameňa

Utorok 15.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Jubileum: 700 rokov hľadania odpustenia

1:20

Svedectvo

1:25

Taizé

2:05

Svedectvo

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Godzone magazín

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

LUXáreň

3:50

Slovo v obraze / Eucharistia

4:00

Jeden na jedného (Ľudskosť a ego človeka)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša (2)

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti

8:55

Fundamenty (Starý zákon)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Pokiaľ dýcham, dúfam

11:00

Doma je doma (Príprava na kňazstvo)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

13:25

Quo vadis s Maxom Kašparů

14:10

Godzone magazín

14:40

Eucharistické zázraky

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

16:35

Správy zo Svätej zeme

17:00

Viera do vrecka

17:30

Doma je doma (Vo farnosti aktívne)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:25

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

20:55

Gréckokatolícky magazín

21:15

Spojení oceánom / Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York

21:45

Vaticano

22:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Starý zákon)

23:00

Americko-slovenské inšpirácie (Sara Kreski)

23:45

Z prameňa

Streda 16.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Príprava na kňazstvo)

1:20

Slávnostný koncert pri príležitosti 60. výročia úmrtia Mikuláša - Schneidera Trnavského

2:05

Rehoľná abeceda: Jozef Bartkovjak

2:25

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Akatist

4:00

Správy zo Svätej zeme

4:25

Ruženec

5:05

Biblia

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (8)

8:55

Vaticano

9:30

Generálna audiencia

10:30

Kulmenie: Kroniky Narnie

10:45

Krátke správy

11:00

Doma je doma (Vo farnosti aktívne)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Správy zo Svätej zeme

13:20

Americko-slovenské inšpirácie (Sara Kreski)

14:05

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

14:35

Iba škola

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:05

Gréckokatolícky magazín

16:25

Bez hraníc: Tanzánia - Misionár u Masaiov

17:00

Klbko - o liturgii

17:30

Doma je doma (Od kolísky po hrob)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (8)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Premeny Oščadnice

21:30

Jeden na jedného (Hodnotenie roka 2018 a očakávania v tomto roku)

21:45

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

22:00

Svedectvo

22:05

Chvály

22:50

LUXáreň

23:20

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

23:45

Z prameňa

Štvrtok 17.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Vo farnosti aktívne)

1:20

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

2:40

Slovo v obraze / Eucharistia

3:00

Hodina milosrdenstva

3:15

Quo vadis s Maxom Kašparů

4:00

Gréckokatolícky magazín

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:45

Ruženec

8:20

Ichtis - antivírus pre deti (9)

8:55

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

9:15

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Správy zo Svätej zeme

10:50

Prehľad katolíckych periodík

11:00

Doma je doma (Od kolísky po hrob)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

LUXáreň

13:25

Svedectvo

13:30

Chvály

14:20

Jeden na jedného (Hodnotenie roka 2018 a očakávania v tomto roku)

14:50

Slovo v obraze ( Eucharistia)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

16:30

Runiverz

16:45

Spolu

17:00

Prehľad katolíckych periodík

17:05

Nová kvalita života

17:30

Doma je doma (Spoločnosť sestier Ježišových a rozlišovanie povolania)

18:35

Ichtis - antivírus pre deti (9)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Adorácia

21:10

Poltónklub (THE ELEMENTS)

22:10

Jeden na jedného (Hodnotenie roka 2018 a očakávania v tomto roku)

22:25

Bez hraníc: Tanzánia - Misionár u Masaiov

22:55

Quo vadis s Maxom Kašparů

23:45

Z prameňa

Piatok 18.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Doma je doma (Od kolísky po hrob)

1:20

Večerná univerzita (Ako odpustiť, keď nevládzem odpustiť)

1:55

Manželstvo

2:25

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Vaticano

4:00

Katechéza (Podobenstvá)

4:25

Ruženec

5:05

Biblia: Život Ježiša

7:00

Svätá omša

7:55

Ruženec

8:25

Ichtis - antivírus pre deti (10)

8:55

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

9:25

Spojení oceánom / Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York

10:00

Krátke správy

10:10

Z prameňa

10:30

Sedembolestný ruženec

11:00

Doma je doma (Spoločnosť sestier Ježišových a rozlišovanie povolania)

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

Nová kvalita života

13:10

Jeden na jedného (Hodnotenie roka 2018 a očakávania v tomto roku)

13:30

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Vaticano

16:35

Eucharistické zázraky

16:55

VneMY (Žíznim po tebe)

17:30

Vešpery z Baziliky sv. Pavla za hradbami

18:45

Ichtis - antivírus pre deti (10)

19:05

Z prameňa

19:25

Ruženec

20:05

Krátke správy

20:20

Prehľad katolíckych periodík

20:30

Frederik Ozanam: Svetský svätý

21:30

Quo vadis

22:15

Správy zo Svätej zeme

22:40

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

23:10

Duchovná poradňa (Marián Gavenda: Ako sa modliť ruženec?)

23:45

Z prameňa

Sobota 19.01.2019

0:10

Krátke správy

0:25

Premeny Oščadnice

1:20

Americko-slovenské inšpirácie (Sara Kreski)

2:05

Katechéza (Podobenstvá)

2:25

Spojení oceánom / Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

3:50

Slovo v obraze / Eucharistia

4:00

Nová kvalita života

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Krátke správy

8:00

Klbko - o liturgii (3)

8:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Starý zákon)

8:55

Večerná univerzita (Ako odpustiť, keď nevládzem odpustiť)

9:30

Manželstvo

10:00

Krátke správy

10:10

Gréckokatolícky magazín

10:30

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

11:00

Moja misia - magazín (Svetlo v temnotách / Kuba)

11:55

Prehľad katolíckych periodík

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

13:00

Generálna audiencia

14:00

Akatist

14:45

Slovo v obraze / Eucharistia

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Premeny Oščadnice

16:45

Nová kvalita života

17:00

LUXáreň

17:30

Frederik Ozanam: Svetský svätý

18:35

Klbko - o liturgii (3)

18:55

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:20

Správy z Panamy

20:40

G. Moscati - Doktor pre chudobných (1/2)

22:20

VneMY (Žíznim po tebe)

22:55

Runiverz

23:30

Spojení oceánom / Pavol Olšavský ml., Manhattan, New York

Nedeľa 20.01.2019

0:10

Spravodajský súhrn

0:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

1:05

Svedectvo

1:10

Chvály

1:50

Svedectvo

2:00

Slovo v obraze / Eucharistia

2:10

Eucharistické zázraky

2:25

Večera u Slováka (2. nedeľa v Cezročnom období)

3:00

Hodina milosrdenstva

3:20

V škole Ducha (Rasťo Dluhý CSsR: Starý zákon)

4:00

Runiverz

4:25

Ruženec

5:00

Biblia

7:00

Ruženec

7:35

Spravodajský súhrn

8:00

Klbko - o liturgii (4)

8:20

Runiverz

8:35

Gréckokatolícky magazín

8:55

LUXáreň

9:25

Nová kvalita života

10:00

Spravodajský súhrn

10:25

Správy z Panamy

10:40

Viera do vrecka (Žena v Cirkvi)

11:00

Svätá omša z Bratislavy

12:00

Anjel Pána

12:25

Ruženec

12:55

V Samárii pri studni (Národný pochod za život)

14:20

VneMY (Žíznim po tebe)

15:00

Hodina milosrdenstva

15:30

Ruženec z Lúrd

16:00

Slovo v obraze / Obrátenie Šavla

16:10

Spolu

16:35

Klinec po hlavičke (o. Peter Gombita: O manželstve)

16:40

G. Moscati - Doktor pre chudobných (1/2)

18:15

Eucharistické zázraky

18:35

Klbko - o liturgii (4)

19:05

Katechéza

19:25

Ruženec

20:05

Spravodajský súhrn

20:25

Správy z Panamy

20:40

Na ceste v rodine: Ľúbiš ma?

21:10

Medzi nebom a zemou

21:50

Bez hraníc: Rusko - Páter Stark v Petrohrade

22:15

Nová kvalita života

22:35

vKontexte (Juraj Vittek: Kresťanský fundamentalizmus a radikalizmus)

23:05

Quo vadis

23:45

Eucharistické zázraky